Relining

Hur går det till

Dakki arbetar med två tekniker för att kunna relina alla rör av alla dimensioner; borstteknik och strumpteknik. Våra appliceringsmaterial är specifikt framtagna för relining. Vi använder oss av Elasto Coat och Elasto Liner. Arbetsprocessen är
utvecklad för att påverka dig så lite som möjligt.

Vi relinar dina rör under fem arbetsdagar och befinner oss i din bostad cirka 2 timmar om dagen. Vi stänger alltid din dörr när vi arbetar och informerar om våra arbetstider.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

steg1

STEG 1 – TÄCKNING

Arbetet i badrum, kök eller extratoaletter inleds med att skydda golv och väggar. Detta görs innan vi demonterar toalettsto-lar och vattenlås.

steg2

STEG 2 – SLIPNING

Rören rengörs genom slipning i samband med spolning så att avlag-ringar och rost avlägsnas. Arbetet filmas för att vi ska kunna säkerställa att rören är rena och hela innan appliceringen påbörjas.

steg3

STEG 3 – APPLICERING ELLER STRUMPA

Rören får ett nytt invän-digt skikt antingen via applicering med Elasto Coat eller via en Elasto-liner strumpa. Hela arbe-tet dokumenteras med filmkamera.

steg4

STEG 4 – ÅTERMONTERING

När resultatet av arbetet når våra kvalitetskrav så återmonteras toalett-stol, vattenlås och annat som demonterats. Efter reliningen städar vi efter oss och återlämnar nyck-larna. Därefter överläm-nas all dokumentation till kund.

Relining som klarar alla rör!

CERTIFIERADE TEKNIKER – relining är ett hantverk

Relining är ett hantverk och det krävs duktiga tekniker för att arbetet ska bli bra. Dakkis tekniker är certifierade och genomgår en ettårig utbildning som avslutas med ett prov innan de får arbeta självstän-digt i produktion.

MJUKT – det unika materialet

Ett avloppssystem utsätts dagligen för hårda påfrestningar. Kallt   och varmt vatten spolas dagligen ner i avloppen vilket ger kraftiga temperaturskillnader. Det kräver ett flexibelt material. Därför använder vi mjuka material som tillåter rören att expandera och krympa efter behov. Materialen vi använder oss av är både lukt och porfria, och helt utan lösningsmedel. Vi använder oss av två kompletterande tekniker för att kunna erbjuda en helhetslösning oavsett hur ditt avloppssystem ser ut. Resultatet blir ett slitstarkt system som klarar påfrestningarna vi utsätter det för både idag och i framtiden.

MILJÖ – mot en grönare framtid

Vi spar på miljön eftersom vi varken bilar upp golv eller slänger fungerade material. Dessutom kan du tryggt bo kvar under arbetets gång. Dakki arbetar med material som är fria från frätande och brandfarliga ämnen vilket gör metoden säker för både dig och våra medarbetare.

Hur fungerar det mjuka materialet?

Dakkis beläggningsmaterial är noga utvalt! Vi vet att egenskaperna hos beläggningsmassan är avgörande för kvaliteten och hållbarheten av en relining. Därför har vi haft nära samarbete med kemister för att ta fram ett material som uppfyller våra kvalitetskrav och som är specifikt anpassat för relining. Resultatet blev ”elastocoat”, som är en typ av epoxiplast. Receptet används bara av Dakki och auktoriserade entreprenörer och materialet blev typgodkänt redan 2003. Elastocoat har flera unika egenskaper:

MJUKT MATERIAL

Elastocoat är ett mjukt material eftersom det är elastiskt även i härdat tillstånd. Det betyder att materialet anpassar sin storlek efter de temperaturväxlingar, som sker i avloppsrör när 10°C vatten från toaletten följs av 90°C från tvättmaskinen. Materialet fäster i det befintliga röret vilket ger ett tätt och skarvfritt avloppssystem. Dessutom behöver inga nya expansionsanordningar installeras som medför skarvar och risk för läckage.

PORFRI OCH LUKTFRI

Elastocoat är porfri. Det minskar påväxt av mikroorganismer och smuts får svårt att fastna på rörväggarna. Den porfria ytan är slät vilket medför ökad avrinning.

Elastocoat är luktfri. Det uppskattas av de boende och av teknikerna som relinar rören.

MOTSTÅNDSKRAFTIG

Ibland är det nödvändigt att göra mekaniska ingrepp i avloppssystem, som t.ex rensning. Rör som är belagda med elastocoat är tåliga mot sådana ingrepp. Elastocoat är även tålig mot kemikalier.

LIVSLÄNGD

Elasotcoat är åldersbeständigt och uppföljningar från de 20 år gamla installationerna visar att slitningar på plastens egenskaper knappt är märkbara efter decennium av daglig användning.

before
after

Läs vad våra nöjda kunder har att säga om oss:

Öppna referenshäftet